Wat is het gewicht van een lege gasfles?

Het gewicht van de lege gasfles hangt af van de grootte van de fles. Het gewicht dat vermeld staat op de metalen schijf bovenaan de gasfles is het gewicht van de gasfles zonder inhoud. Gewoonlijk staat er voor dit getal het woord 'tarra'.

Andere vragen in deze categorie

Naar het FAQ overzicht