Hoe kan ik zien dat een fles gevuld is in een erkend vulcentrum?

Elke locatie waar gasflessen worden gevuld dient vooraf erkend en gekend te zijn door de overheid. Aan elke erkende vuller wordt een code toegekend. Voor Seminck Gas is deze kode 'ZO' Na vulling moet op de afsluiter van de fles een zegel worden aangebracht waarop deze code vermeld is. Met andere woorden, elke volle fles die u aankoopt moet voorzien zijn van een zegel met daarop de toegekende vuller. De lijst van erkende vulcentra en hun code wordt gepubliceerd op de website van het Ministerie van Economische Zaken. Op deze manier weet men steeds waar de fles werdt gevuld. Als je dus een vuile, verroeste fles ergens zou aankopen mag je jezelf reeds enige vragen stellen omtrent de veiligheid van deze gasfles. Een propere, correct geetiketeerde fles, voorzien van een zegel is voor u een garantie van een veiliggevulde gasfles. Neem een kijke op de website van ons eigen opslag en afvulcentrum: www.gfs-terminals.be.

Andere vragen in deze categorie

Naar het FAQ overzicht