Veiligheidsvoorschriften voor gasflessen

Butaan wordt gewoonlijks opgeslagen in gasflessen van 12,5 kg of 20 kg. Propaan wordt opgeslagen in gasflessen met een inhoud dat varieert tussen 5kg en 46,5 kg. Bij de opslag van aanzienlijke hoeveelheden moeten de veiligheidsafstanden gerespecteerd worden. De kleur en de capaciteit van de gasflessen verschillen naargelang de verdelersmerken. 

   
Veiligheidsvoorschriften voor gasflessen  
Waarop letten bij de aansluiting van gasflessen  

Veiligheidsvoorschriften voor gastanks

Voor intensiever gebruik (verwarming, ambachtelijke en industriele toepassingen, ...) kan propaangas worden opgeslagen in tanks.
Er bestaan bovengrondse tanks met varierende inhouden van 500l, 1000l, 1600l, 2500l en grotere capaciteiten voor industrieel gebruik.
Er bestaan ook ondergrondse ingegraven tanks van 1600l en 3000l.
Deze tanks zijn voorzien van accessoires voor de controle en beveiliging van het opgeslagen gas.
Bij het plaatsen van de tanks, die altijd buiten worden geinstalleerd, moeten veiligheidsafstanden gerespecteerd worden. 

 
Veiligheidsafstanden voor gastanks
Installatie van de gastank
Keuring van de gastank 

Persoonlijke Veiligheid

Propaangas verdampt snel waardoor het een sterke temperatuurdaling veroorzaakt.
In vloeibare toestand kan propaan ernstige brandwonden veroorzaken wanneer het in contact komt met de huid.

 
Persoonlijke beschermindsmiddelen (PMB)
Veiligheidsinformatieblad
Eerste hulp bij ongevallen
Wat te doen in noodgevallen (download pdf, print en hang deze op)

Eigenschappen van propaangas

Zowel propaangas, butaangas zijn een LPG, een liquified pertroleum gas, ofwel vloeibaar gemaakt petroleumgas. Beide gassen hebben specifieke kenmerken. 

Onder atmosferische druk (1 bar) en bij een temperatuur boven -42°C bevindt propaan zich in gasvormige toestand. Wanneer propaan wordt opgeslagen een houder (fles of tank) is dit echter in de vloeistoffase. In de raffndaderij wordt het propaangas namelijk onder druk gebracht waardoor het vloeibaar wordt. Zo is propaan vloeibaar bij een temperatuur van 15°C en heeft het een druk van 7,3 bar. In vloeibare vorm kan het propaangas gemakkelijk worden opgeslagen en vervoerd worden. 

In gasvormige toestand is propaan kleurloos en onzichtbaar en het heeft ook geen onderscheidende geur. Daarom wordt om veiligheidsredenen een geurmiddel 'mercaptaan' toegevoegd aan het gas. Door de doordringende geur kan een lek snel worden opgemerkt. 

Butaan is ook een LPG. Het grootste verschil tussen butaan en propaan is het kookpunt, namelijk het punt wanneer butaan en propaan een 'gas' worden. Bij butaan ligt het kookpunt op ongeveer 1°C, bij propaan ligt dit aanzienlijk lager, rond -42°C. Bij lage temperaturen verdampt propaan nog altijd tot een gas, terwijl dit voor butaan niet meer het geval is. Hierdoor is butaan niet geschikt voor toepassingen in koude omgevingen, terwijl propaan altijd kan worden gebruikt. 

 
Vergelijkende tabel tussen propaan, butaan en LPG
Veiligheidsinformatieblad voor handelspropaan, handelsbutaan en LPG