Veel mensen die geen toegang hebben tot het aardgasnetwerk gebruiken dagelijks propaangas. Maar waar komt het eigenlijk vandaan? Welk traject legt gas af zodat er elke dag warm water uit de kraan komt en onze woningen verwarmd worden?

Behandeling aardgas en aardolie

Propaangas en butaangas zijn de twee meest voorkomende LPG gassen (Liquified Petroleum Gas). Het zijn fossiele brandstoffen die ontstaan bij de productie en behandeling van aardgas en aardolie. Ze worden rechtstreeks gewonnen als bijproduct uit olie- en gasbronnen. Tegenwoordig wordt ongeveer 60% van de LPG gewonnen uit gasvelden, terwijl 40% ontstaat uit de raffinage van olie. 

Transport in vessels

De aanvoer vanuit aardgaswinningsgebieden gebeurt hoofdzakelijk in vessels (grote boten) in vloeibare toestand. Vandaar dat veel havens in West-Europa uitgerust zijn voor de import van gas. Hierbij wordt de vessel gekoppeld aan de jetty en gebeurt het lossen van het gas naar enorme opslagtanks.

Distributie tot bij de consument

Grote trucks met oplegger, met een gemiddelde tankinhoud van 22.000 liter zorgen voor de aanvoer van propaangas uit terminals of raffinaderijen naar een lokale bulk plant. Naargelang het land gebeurt de distributie van propaangas naar de eindgebruiker met behulp van vrachtwagens met een gemiddelde tankinhoud tussen 8.000 en 11.000 liter. Deze propaantanks zijn permanent geinstalleerd op het eigendom van de consument. Andere vrachtwagens zorgen voor de uitwisseling van gevulde flessen van propaangas. 

Gebruik van propaangas in woningen

Propaangas wordt voor heel wat toepassingen gebruikt: als brandstof voor kookvuren en ovens in de keuken, als energiebron voor boilers, wasdrogers, barbecues en draagbare kachels.