EEN GASTANK VRAAGT WEINIG RUIMTE

De situatie verschilt voor ondergrondse en bovengrondse tanken én per gewest. Bij een bovengrondse tank worden de afstanden gemeten vanaf de wand van de tank. Bij een ondergrondse tank wordt gemeten vanaf het vulpunt. De afstanden mogen kleiner zijn wanneer er schermen worden geplaatst.
Bekijk hier de gedetailleerde info voor uw situatie: 

Vlaamse wetgeving

In vlaanderen is dezelfde regelgeving van kracht voor ondergrondse en bovengrondse gastanks. De meeste Vlaamse gezinnen die verwarmen op propaan hebben een gastank die kleiner is dan 3.000 liter. Deze propaangastanks (klasse 3) moet u melden bij de gemeente. Voor propaangastanks met een inhoud die groter is dan 3.000 liter (klasse 2) heeft u een vergunning nodig. 

 

 

Ondergrondse gastank - Vlaamse Regio - Klasse 2  
Bovengrondse gastank - Vlaamse Regio - Klasse 2  

Waalse wetgeving

In Wallonië is de wetgeving rond propaangastanks verschillend. Hier maakt men wel een onderscheid tussen ondergrondse en bovengrondse gastanks. Bovengrondse gastanks met een capaciteit tot 3.000 liter (klasse 3) moet je enkel melden bij de gemeente. Grotere bovengrondse propaangastanks (klasse 2) hebben een vergunning nodig. 
Ondergrondse gastanks tot 5.000 liter (klasse 3) moet u melden bij de gemeente. Voor grotere ondergrondse gastanks (klasse 2) is een vergunning vereist. 

 

 

Ondergrondse gastank - Waalse Regio - Klasse 2  
Bovengrondse gastank - Waalse Regio - Klasse 2  

Brusselse wetgeving

Ook in Brussel wordt gekeken naar de inhoud van de tank, waarbij dezelfde regels gelden voor een ondergrondse of een bovengrondse gastank. Voor gastanks onder de 3.000 liter (klasse 2) moet je een vergunning aanvragen. Voor gastanks groter dan 3.000 liter (klasse 1b) heeft u een vergunning modig, maar zal je andere afstanden rondom de gastank moeten respecteren. 

 

 

Ondergrondse gastank - Brusselse Regio - Klasse 2  
Bovengrondse gastank - Brusselse Regio - Klasse 2  

 De bovenstaande gegevens zijn ENKEL van toepassing voor tanken met een grootte kleiner of gelijk aan 3 m3, gegevens voor andere tanken kan u opvragen bij Seminck Gas.